Tälja fantasifåglar

Vi skapar vår egen fågel och ger den ett uttryck som du sedan ska berätta om. Vi visar att alla fåglar ser olika ut, precis som vi människor, fast vi är alla lika mycket värda.

Målet med undervisningen är att

Du tränar dig i att skapa en egen design på din fågel som visar ett uttryck eller en känsla.

Du får prova olika tekniker och material och lära dig skillnaderna mellan dessa.

Du tränar dig i att samtala om ditt resultat med andra.

Du tränar dig i att rita, måla och planera ditt arbete.

Du skapar en förståelse och tränar dig i olika arbetsställningar och hur dessa kan påverka ditt arbete.

Så här ska vi arbeta

Du kommer arbeta med skärande verktyg och mest med täljkniv. Du kommer att skapa en fantasi-fågel. Fågeln ska vara personlig och uttrycka något som du bestämmer. Vi kommer att lära oss att tälja i lind som är ett mjukt träslag och därför är det lätt att skära i. Vi kommer att prata om hur ett träd är uppbyggt och hur man bearbetar materialet på bästa sätt. Du kommer att få använda andra material om du vill som du hittar i slöjdsalen för att förstärka uttrycket på din fågel.

Du kommer att få lära dig hantera kniven som ett verktyg och lära dig förstå dess egenskaper. Du kommer att tälja olika delar i olika storlekar och former för att sedan sätta samman dessa till en färdig fågel. Metoderna för sammansättningar kommer att skifta lite beroende på hur just ditt arbete ser ut. Vi kommer prata och lära oss om olika metoder för att färgsätta och förstärka uttryck i olika slöjdarbeten.

När vi är klara med arbetet så redovisar och berättar vi för varandra varför vår fågel ser ut som den gör.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du

Tillverkar ett slöjdföremål
Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

Arbetar med inspirationsmaterial
Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

Ger omdömen på din arbetsinsats och ditt resultat
Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.

Kan berätta om varför ett slöjdföremål ser ut som det gör
Hur väl du samtalar och diskuterar kring ditt och andras arbeten om hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. Du kan skillnaden på tradition och kultur.