Svepning ”Think outside the svepask”

Vi kommer att arbeta med en teknik som kallas för svepning. Du kommer att få lära dig att böja ett tunt stycke trä (fanér) till en rund form. Vi tillverkar ett lock med ett handtag där du tränar på att kombinera slöjdens olika material.

Målet med undervisningen är att

Du får en förståelse hur materialet är tillverkat.

Du får en förståelse för varför man använder materialet.

Du får en insikt i traditionella hantverksmetoder.

Du får en förståelse hur en mall är tillverkad, kopplat till matematiska beräkningar, och prova att göra en egen mall.

Du tränar på att utveckla din egen design på ditt arbete.

Du tränar dig i att arbeta i process, planering – genomförande – utvärdering.

Så här ska vi arbeta

Du kommer att få lära dig vad det innebär att skapa en form med hjälp av en teknik som kallas svepning. Med den metoden kan du tillverka askar, burkar, brickor eller något annat som innehåller tekniken svepning.

Ditt arbete ska ha ett tillhörande lock. På locket ska du skapa ett handtag. Då kombinerar du detta med slöjdens övriga material. Locket och handtaget ska utgöra ett kraftigt och dominant uttryck på ditt arbete.

Vi kommer att prata om materialen man använder till svep och få en djupare kunskap i dessa material genom gemensamma diskussioner och genom filmer som behandlar olika material.

Du kommer att skapa en bild/skiss av ditt svep. Du ska välja mellan olika metoder att tillverka ovansidan på svepet och undersidan. Vi kommer att prova olika metoder att ytbehandla ditt svep. Du kommer att dokumentera ditt arbete med text och bild under hela arbetsprocessen. När du är klar så lämnar du in en utvärdering av ditt arbete, som innehåller både text, bilder och dina skisser och ritningar.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du

Tillverkar ett slöjdföremål
Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

Använder redskapen
Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du ska använda dem.

Kombinerar olika material
Hur mycket du experimenterar med olika material och provar olika kombinationer för att utveckla din idé eller förbättra kvalitén på ditt arbete.

Arbetar med din arbetsprocess
Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete.

Ger omdömen på din arbetsinsats och ditt resultat
Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.