Eget projekt med valfria tekniker

Vi kommer att arbeta med ett eget slöjdprojekt. Denna termin tittar jag på hur du planerar ditt föremål efter de kunskapskrav vi arbetar efter. Jag tittar också på hur du resonerar i din arbetsprocess.

Målet med undervisningen är att

Träna dig och utveckla din säkerhet och förmåga att driva ett eget projekt.

Träna dig i att kunna planera och rita det du ska göra.

Utvärdera och reflektera under arbetes gång och när produkten är helt klar.

Dokumentera med bild och text under arbetets gång.

Ta ansvar för din egen planering, skisser och ritningar.

Göra en kostnadsberäkning över ditt projekt.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med ett eget slöjdprojekt. Projektet skall vara klart efter halva läsåret om du byter slöjdart. Annars arbetar du med ditt projekt hela läsåret i en slöjdart. Om du vill får du gärna kombinera materialen i de olika slöjdarterna. Du kommer att skriva slöjdlogg under hela arbetsprocessen. Teknikerna du väljer är valfria och likaså materialval. Det ska finna med en tydlig planering med skisser och eller ritningar av ditt arbete och en kostnadsberäkning över det material du arbetet med. I slutet av läsåret ska du redovisa ditt projekt utifrån text och bilder.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du

Väljer tillvägagångssätt
Hur säker du är på vilket arbetssätt som är bäst för ditt projekt utifrån kvalité och mål med arbetet. Att du arbetar miljövänligt och kan berätta varför du gör som du gör.

Arbetar med inspirationsmaterial
Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

Arbetar med din arbetsprocess
Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete.

Kan berätta varför ett föremål ser ut som det gör
Hur väl du samtalar och diskuterar kring ditt och andras arbeten om hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. Du kan skillnaden på tradition och kultur.