Säkert beteende i slöjdsalen

Titta på denna film och fundera hur vi ska bete oss när vi har slöjd. Du ska även svara på frågorna i frågeformuläret.

Lycka till!