Silversmide

Vi tillverkar olika typer av smycken. Arbetet sker i mässing och silver. Eller i kombination med varandra.

Målet med undervisningen är att

Du tränar dig i att skapa en egen design på ditt smycke.

Du får lära dig namnen på olika handverktyg, redskap och maskiner och lära dig använda dom på ett säkert sätt och till rätt sak.

Du får prova olika tekniker och material och lära dig skillnaderna mellan dessa.

Du tränar dig i att samtala om ditt resultat med andra och berätta om dina idéer, hur du gjorde och hur dina val påverkade resultatet.

Du tränar dig i att skissa, planera och ta ansvar för ditt arbete.

Du skapar en förståelse och tränar dig i olika arbetsställningar och hur dessa kan påverka ditt arbete.

Så här ska vi arbeta

Vi börjar att leta idéer och inspiration till hur en ring kan se ut. Vi tittar på exempel som finns i slöjdsalen. Du sparar ner ett antal bilder i din slöjdmapp på datorn.

Efter detta börjar du designa ditt smycke. Är det till dig själv eller en present. Hur ska det se ut. Vilken design väljer du.

Det första du får prova är att göra en ring i mässing. Det gör du för att lära känna materialet och teknikerna. Mässing är ett billigare material och bra att öva på innan du börjar arbeta i silver.

När du lärt känna materialet och behärskar teknikerna så är det dags att börja tillverka ett smycka i silver. Du kommer hinna med att tillverka flera smycken och får chans att utveckla dina idéer och din förmåga.

I slutet av varje lektion så gör du ett par anteckningar i din processdagbok och tar ett par bilder av ditt arbete och dom moment du arbetat med under lektionen.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du

Tillverkar ett slöjdföremål
Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

Använder redskapen
Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du ska använda dom.

Arbetar med inspirationsmaterial
Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

Arbetar med din arbetsprocess
Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete.

Ger omdömen på din arbetsinsats och ditt resultat
Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.