Slöjdens fyra förmågor

Titta på denna film och välj ut en eller flera av slöjdens fyra förmågor. Beskriv hur du i ditt senaste projekt, aktivt arbetade, mot att förbättra dig i en eller flera av slöjdens fyra förmågor.

Tycker du det är svårt att förstå vad som menas med de olika förmågorna? Då kan du titta på väggen vid skruvskåpen. På pilarna finns en förklaring till varje förmåga!