Tolkning av ett slöjdföremål

En av slöjdens fyra förmågor heter: ”Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”. Detta innebär att du ska kunna berätta lite vad ett slöjdföremål signalerar för något och vad du personligen tycker och berätta lite om det.

Din lärare kommer att visa dig några olika slöjdföremål som du kan titta på. Varje föremål har ett nummer och det är viktigt att du skriver rätt nummer i formuläret.

Här kan du läsa om lite olika stilar:
Skandinavisk
Feng-Shui
New-England
Skärgårdsstil
Shabby-Chic
Kitch

Lycka till!