Utvärdera och reflektera årskurs 6 – 9

Jag vill att du tänker tillbaka på ditt senaste projekt och utvärderar det och reflekterar över dina val så gott du kan. Följ dessa TIPS så blir det lite enklare.

Lycka till!