QR-koder, hur funkar det?

I slöjdsalen hittar du QR-koder på olika platser. När du scannar en QR-kod så kommer du automatiskt vidare till någon typ av information. Det kan vara en text, ...