Fantasidjur & Ramar

Vi kommer att träna oss i att kombinera slöjdens olika material. Både textil, trä och metall.


Målet med undervisningen är att

Du tränar dig i att blanda slöjdens olika material med varandra.

Du tränar dig i att kunna planera, formge och rita det du ska göra.

Du utvärderar och reflekterar under arbetets gång och när produkten är helt klar.

Du lär känna materialen och prova olika sätt att montera ihop dem.

Du dokumenterar med bild och text under arbetets gång.

Du tar ansvar för din egen planering, skisser och ritningar.

Du tränar dig att kunna benämna verktyg, redskap, tekniker och material på rätt sätt.


Så här ska vi arbeta

Vi börjar med en gemensam genomgång av uppgiften tillsammans hela gruppen.

Efter det börjar din planering av uppgiften. Det första du ska göra att är skapa en mapp i Google Drive som du döper till Slöjd – Förnamn Efternamn basgrupp.

I mappen skapar du en presentation som blir din digitala dagbok genom hela arbetet. Här lägger du in en bild från varje lektion med en kort bildtext om vad du har gjort.

Vi delar upp klassen i två grupper i textil samt trä och metallslöjd.

I varje slöjdsal så fortsätter vår planering. Då ska du få rita och planera hur just ditt fantasidjur ska se ut. Du bestämmer själv dimensioner men med vissa begränsningar.

I textilslöjden finns många olika tekniker som man kan arbeta med. Vi går igenom ett flertal tekniker och sedan väljer du minst tre olika, som du sedan ska använda till att skapa ett djur eller fantasidjur. Som du sedan ska montera i ramen som du du tillverkar.

I trä och metallslöjden så tillverkar vi ramar i olika storlekar. Vi lär oss olika tekniker för sammansättningar och prövar olika verktyg, redskap och hantverkstekniker. Till ramen tillverkar du ett stativ så att din ram kan stå upp av sig själv. Du designar din ram så att den matchar ditt textila arbete. Du får använda färger för att förstärka uttrycket i ditt arbete.

Efter halva terminen så byter du slöjdart.

När terminen närmar sig sitt slut så redovisar du ditt arbete enskilt i form av en presentation som du delar med Andreas och Lotta


Vi kommer bedöma på vilket sätt du

Använder redskapen
Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du ska använda dom.

Väljer tillvägagångssätt
Hur säker du är på vilket arbetssätt som är bäst för ditt projekt utifrån kvalité och mål med arbetet. Att du arbetar miljövänligt och kan berätta varför du gör som du gör.

Kombinerar olika material
Hur mycket du experimenterar med olika material och provar olika kombinationer för att utveckla din idé eller förbättra kvalitén på ditt arbete.

Arbetar med din arbetsprocess
Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete.

Ger omdömen på din arbetsinsats och ditt resultat
Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.

BEGREPPSLISTA – RAMAR