Förvaring

Du ska få tillverka ett föremål som kommer användas till förvaring. Alltså någonting att förvara någonting i.

Målet med undervisningen är att

Träna dig och utveckla din säkerhet och förmåga att driva ett eget projekt.

Träna dig i att kunna planera, formge och rita det du ska göra. Både en skiss och en ritning i skala.

Utvärdera och reflektera under arbetes gång och när produkten är helt klar.

Lära känna materialen och prova olika sätt att montera ihop det.

Dokumentera med bild och text under arbetets gång.

Ta ansvar för din egen planering, skisser och ritningar.

Göra en kostnadsberäkning över ditt projekt.

Så här ska vi arbeta

Vi börjar med att leta inspiration. Du väljer ut olika bilder av föremål som har med förvaring att göra. Dessa bilder sparar du ner i din slöjdmapp på datorn.

Vi kommer att lära oss skillnaden på skiss och ritning. Vi börjar med att skissa ner olika förslag och design på den produkt vi vill göra. Efter det sätter vi ut mått på skissen. Sedan gör vi en ritning i skala.

Beroende på hur din produkt ska se ut så väljer vi ut passande material. Du kapar och sågar upp dom delar du behöver och får prova olika metoder för att sammanfoga dessa.

Under hela tiden du arbetar så skriver du i din processdagbok. Detta gör du på datorn. Det är viktigt att du skriver ett par meningar efter varje lektion.

När du är klar med din produkt så kan du välja att ytbehandla den om du vill.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du

Tillverkar ett slöjdföremål
Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

Använder redskapen
Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du ska använda dom.

Väljer tillvägagångssätt
Hur säker du är på vilket arbetssätt som är bäst för ditt projekt utifrån kvalité och mål med arbetet. Att du arbetar miljövänligt och kan berätta varför du gör som du gör.

Arbetar med inspirationsmaterial
Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

Ger omdömen på din arbetsinsats och ditt resultat
Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.