Välkommen!

Denna plats är till för dig som ett komplement till din slöjdundervisning. Här hittar du olika filmer, idéer, inspiration och tips men framförallt förklaringar ...