En till slöjdsal på G…

Just nu håller vi på att bygga upp en slöjdsal till på Rydebäcksskolan. Här kommer årskurs 3-5 att få slöjda i helt nya lokaler med nya verktyg och maskiner.