Täljd mekanik

Vi kommer att träna oss i att kombinera olika tekniker, och arbeta med mekanik i form av
något som kallas för en Automata

Målet med undervisningen är att

Du får lära känna slöjdens olika material och hur de kan användas.

Du får lära dig namnen på olika handverktyg, redskap och maskiner och lära dig använda dom på ett säkert sätt och till rätt sak.

Du får prova olika tekniker och material och lära dig skillnaderna mellan dessa.

Du tränar dig i att skissa, planera och ta ansvar för ditt arbete.

Du tränar dig i att arbeta i en process där du går från en idé till genomförande till att reflektera över det du har gjort.

Du tränar din egen förmåga att designa och utveckla en idé och en produkt.

Du tränar dig i att reflektera över din arbetsprocess och lär dig namn på verktyg, redskap, tekniker och material.


Såhär ska vi arbeta

Det första vi gör är att titta på olika tekniska och mekaniska lösningar.

VI inspireras, funderar, undersöker och slutligen börjar vår planering av vårt projekt.

Det är viktigt att ha en plan för hur man ska göra så vi börjar med att rita och skissa olika förslag.

Vi undersöker materialen tillsammans och ni får lära känna nya verktyg och material. Vi går igenom olika tekniker, verktyg, redskap och material.

Du tränar dig i vad materialen, redskapen, verktygen och teknikerna heter och hur de benämns.

Nu ska du välja vilka material du vill använda. Vissa av materialen måste användas och några material väljer du själv.

Du ska även skapa en dagbok som du kallar för SLÖJDLOGG. I den skriver du ett par rader om vad du har gjort. Vilka verktyg du har använt. Vilka material du har använt. Vilka tekniker du har använt.


Jag kommer bedöma på vilket sätt du

Tillverkar ett slöjdföremål
Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

Hanterar olika hantverkstekniker
Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du ska använda dom.

Arbetar med din arbetsprocess
Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete.

Ger omdömen på din arbetsinsats och ditt resultat
Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.

REDOVISNING – AUTOMATA

BEGREPPSLISTA – AUTOMATA